A sayarwa

Yi hakuri da cikas.

A sake bincika abin da kuke nema