SAILOR 6000 GMDSS A2 150W + ƙarin Rediyo Telex - Incl. Console